LFX Agency

nagłosnienie - oświetlenie - DJ

Menu główne

Sklepy On-line

LFX Instalacje

LFX Event Team

LFX Wypożyczalnia

LFX Serwis


rzetelna firma

Serwis LFX Agency

Firma LFX Agency świadczy usługi z zakresu napraw pogwarancyjnych sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i dj-skiego. Jednocześnie prowadzimy autoryzowany serwis marki Art Laser, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem oraz serwis gwarancyjny marek Omnitronic, Eurolite, Futurelight sprzedawanych za pośrednictwem naszych punktów dystrybucji.

 

RMA (gwarancje) i naprawy pogwarancyjne - regulamin

1. LFX Agency udziela na zakupiony towar 12-miesięcznej gwarancji, rozpoczynającej się w dniu jego sprzedaży.

2. Gwarancja nie obejmuje:

  • wad i usterek Towaru powstałych podczas transportu
  • wad i usterek Towaru powstałych na skutek przeróbek i napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione
  • wad i usterek Towaru spowodowanych niewłaściwą eksploatacją lub działaniem czynników takich jak: pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie wodą
  • wymiany zużytych części eksploatacyjnych (żarówek, bezpieczników, suwaków)

3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Kupujący powinien dostarczyć do LFX Agency pisemne zgłoszenie reklamacyjne

4. Zgłoszenie Reklamacyjne, w formie załączonego druku (dostępnego do pobrania i wypełnienia powyżej) musi zawierać:

  • dokładne oznaczenie Towaru, którego dotyczy szczegółowy opis wady lub usterki
  • kopie dokumentu zakupu Towaru
  • szczegółowy opis wady lub usterki
  • poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną (jeśli została dołączona do Towaru)

5. W przypadku nie spełnienia warunków z punktu czwartego, LFX Agency zastrzega sobie prawo do odesłania reklamowanego Towaru na koszt Zamawiającego bez rozpatrywania Zgłoszenia Reklamacyjnego.

6. Zamawiający ma obowiązek udostępnić reklamowany Towar, wysyłając go w oryginalnym opakowaniu na swój koszt, na adres Serwisu LFX Agency ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa .

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody (reklamacji) podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

8. Koszty ekspertyz, w wyniku których nie stwierdzono uszkodzeń lub stwierdzono uszkodzenia powstałe z winy Użytkownika, obciążają Użytkownika..

9. Serwis LFX rozpatrzy Zgłoszenie Reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym Towarem do zbadania oraz poprawnie wypełnionym pisemnym Zgłoszeniem Reklamacyjnym jak również poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną (jeśli została dołączona do towaru).

10. W przypadku, gdy realizacja reklamacji w tym terminie 14 dni roboczych nie będzie możliwa, strony uzgodnią odrębne warunki i tryb postępowania.

notice
11. Informujemy:

Zgodnie z Art. 836 Kodeksu Cywilnego pobierane będą opłaty za przechowywanie rzeczy pozostawionych w Serwisie.
Opłaty będą naliczane począwszy od 7 dnia po poinformowaniu przez Serwis o naprawie sprzętu, możliwości jego odbioru i podaniu ewentualnych kosztów naprawy. Opłata wynosi 5 złotych za każdy dzień pozostawienia rzeczy w serwisie. 

Zgodnie z Art. 174, który mówi że posiadacz rzeczy ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeśli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze. Po upływie ustalonego terminu rzecz pozostawiona w serwisie przechodzi na własność LFX Agency Maciej Karczyński, co nie zwalnia klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za przechowywanie i wynagrodzenia za wykonaną usługę naprawy rzeczy. 

 

Pobierz formularz reklamacji w formacie PDF

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

LFX Agency
ul.Górczewska 37

tel: 22 498 03 33
tel: 22 357 66 77

 

 

 

Pracujemy w godzinach:
pon. - czw. (10:00-18:00)
piątek (9:00-17:00)
sobota (10:00 - 14:00)